PHÚC THẬT

Phúc Thật

Thứ 7 Tuần XXVII Thường Niên

(Lc 11, 27-28)

“Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người” (Tv 127, 1)

Là người ai cũng ước muốn và cầu mong cho mình được hạnh phúc. Người người, nhà nhà đi tìm hạnh phúc. Có thể nói đời người là một cuộc truy tìm hạnh phúc. Khi nói đến hạnh phúc, chắc hẳn mỗi người có một quan niệm khác nhau. Nhưng điều quan trọng là làm sao để chân nhận ra được thế nào là hạnh phúc thật, đâu là hạnh phúc thật, cái gì đem lại hạnh phúc thật? Đặc biệt là những người Kitô hữu, những có đức tin, những người thuộc về Đức Kitô.

Trình thuật Tin Mừng Lc 11, 27-28 Chúa Giêsu chỉ ra cho ta một bí quyết hạnh phúc. Khi Người đang giảng dạy thì giữa đám đông một phụ nữ có lẽ bị đánh động bởi Lời của Ngài, chị ta cảm động và xúc động thốt lên rằng: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

Người phụ nữ nói về hạnh phúc được làm mẹ. Sự hãnh diện của một người mẹ khi có được đứa con khôn ngoan, đạo đức thánh thiện như Chúa Giêsu. Người phụ nữ nói về người mẹ dưới thế, liên hệ huyết thống, xác thịt. Sinh ra theo xác thịt sẽ trở thành mẹ theo cách nhìn của trần gian. Thành ra, lời “phúc thay” của người phụ nữ chỉ ở phương diện trần gian chóng qua, nay còn mai mất.

Chúa Giêsu nói về hạnh phúc được làm con. Tuân giữ lời Cha trên trời sẽ trở thành con của Cha trên trời. Chúa Giêsu nói về liên hệ thiêng liêng. Lắng nghe và tuân giữ lời Chúa sẽ tạo nên một liên hệ gắn bó sâu xa hơn. Bởi tất cả chúng ta chỉ có một Cha trên trời, luôn yêu thương, săn sóc và bảo vệ chúng ta. Thành ra, lời “Phúc thay” của Chúa Giêsu mới thật cao cả, sâu xa và trường cửu. Đó là phúc thật. Thánh Phaolo trong thư gửi tín hữu Galat đã nói khi nghe và tuân giữ lời Chúa ta có đức tin. “Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô” (Gl 3, 26). Chúng ta trở thành con vì “bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô” (Gl 3, 27). Là con, chúng ta sẽ đồng thừa tự với Chúa Giêsu. Được hưởng gia tài vinh quang thiên quốc. Đó chính là phúc thật của chúng ta. Và đó cũng chính là lý do mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: không phải những ai thưa lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào (x. Mt 7, 21 ). Ai nghe và thực hành lời của Thiên Chúa thì giống như người khôn xây nhà trên đá (x. Mt 7, 24-27). Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe và đem lời Thiên Chúa ra thực hành (x. Lc 8, 21). Anh em chớ mừng vì quỷ thần khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời (x. Lc 10, 20). Trong cuộc đón tiếp Chúa Giêsu của hai chị em Macta và Maria, Chúa Giêsu đã khen Maria biết chọn phần tốt nhất mà không ai lấy đi được. Bởi vì niềm vui của Maria là niềm vui của Lời. Được Lời cảm hóa từ bên trong chứ không phải vui vì những công việc phục bên ngoài như Macta (x. Lc 10, 38-42).

Khi ta mở lòng ra với lời Chúa, để cho lời Chúa đi vào trong cuộc đời ta, để lời Chúa bén rễ sâu nơi mảnh đất lòng của ta, để cho sức mạnh và quyền năng của lời Chúa hoạt động trong ta thì lúc đó ta mới làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được con người của mình. Đó là phúc thật. Một khi đã có Lời trong ta thì dù lý do nào, hoàn cảnh nào cũng không thể chi phối được hạnh phúc của ta. Không có bất cứ thế lực, sức mạnh nào cướp mất hạnh phúc của ta “Dù qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng” (Tv 22, 4). Chỉ có lời Chúa mới đem lại cho ta niềm an vui đích thực “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hôn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61, 1). Và phúc thật Chúa ban vượt lên tất cả những thành công, của cải vật chất ở thế gian “Chúa ban xuống lòng con đầy hoan lạc, hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư, thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ vì chỉ có mình Ngài ban cho con được sống yên hàn” (Tv 4, 8-9). Chúng ta có thể nói người hạnh phúc thật là người biết được cái gì đem lại hạnh phúc thật và ngược lại, người biết được cái gì đem lại hạnh phúc thật người đó mới hạnh phúc thật.

Lạy Chúa, vì phúc lộc Ngài ban, xin cho con biết tin cậy vào tình thương Chua. Xin cho thánh ý Ngài trở thành gia nghiệp đời con. Amen.

                                                                                                           Thiênmôn

You May Also Like

Trả lời

X