Sám Hối

Chủ Nhật III TNB

Sám Hối

Mc 1, 14-20

Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến Galile rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn điều đại Thiên Chúa đã dến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Đây là sứ điệp quan trọng. Bởi nó cho thấy rõ điều kiện phải có để đón nhận hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở hai từ sám hối.

Sám hối không dễ dàng như chúng ta vẫn thường nghĩ. Chúng ta rất dễ lẫn lộn hai sự việc là hối tiếc vì hậu quả của tội lỗi với hối tiếc vì chính tội lỗi. Vậy sám hối là gì? Đâu là động lực của sám hối?

– Giáo lý dạy chúng ta răng: sám hối là đau đớn trong lòng và chê ghét những tội lỗi đã phạm, cùng dốc lòng chừa bỏ.

+ Đau đớ trong lòng phải là một hành vi tự do khi nhìn ra và chấp nhận hậu quả của tội lỗi vì những lý do siêu nhiên: ý thức mình đã phạm đến Thiên Chúa là Cha, Đấng đã yêu thương, chở che, ấp ủ mình (trường hợp của vua David, Phero).

+ Ghét tội đã phạm: những tội làm cho mình xa lìa Thiên Chúa, làm cho mình ra xấu xa trước sự thánh thiêng của Thiên Chúa, làm cho Chúa buồn và đau khổ.

+ Dốc lòng chừa bỏ: sự đau đớn trong lòng và ghớm ghét tội, đưa đến thái độ dứt khoát với tội. nghĩa là để chừa bỏ tội không chỉ hối tiếc mà còn phải thù ghét tội. Nhưng đâu là động lực chính yếu để ta thù ghét tội?

– Động lực sám hối:

+ Có thể là vì lý do tự nhiên: những gì ta làm trái với lý trí, phá vỡ trật tự xã hội, làm ta mất mặt, hố thẹn, mất danh giá…

+ Cao hơn nữa là sợ bị phạt, bị hỏa ngục thiêu đốt.

Dù sao đi nữa thì đây cũng là những lý do khiến ta vì sợ chứ không phải vì yêu. Động lực chính yếu của việc sám hối là ghét tội vì yêu mến Chúa. Bởi Chúa cho ta hiện hữu, được sống, được làm con Ngài, được sống trong ân sủng của Chúa, được vui hưởng tình phụ tử, mà tội thì nó phá vỡ tất cả, nó làm cho ta lạnh nhạt, thờ ơ với Chúa, đi đến chỗ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa với Chúa và dần dà cắt đứt mối tương quan liên lạc với Chúa.

Cho nên, sám hối ăn năn có nghĩa là kẻ đang yêu thích bóng tối, thỏa hiệp với tội lỗi quay trở lại thù ghét tội lỗi vì chính tính cách khốn cùng của nó (làm ta xa lìa Chúa).

Tuy nhiên, để dứt bỏ tội lỗi, như điều mà thánh Phaolo đã nói: “Điều tôi muốn thì tôi không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm” ta cần được ơn Chúa trợ giúp, có những lúc tinh thần tuy mạnh mẽ, nhưng xác thịt rất nặng nề. Không có ơn Chúa, ta khó có thể thoát ra được khỏi vòng vây của tội lỗi.

Ai thực lòng sám hối tha thiết trở về với Chúa, chắc chắn Ngài sẽ ban ơn.

Thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Chúa cho ta hiện hữu, nhưng Chúa gọi ta đi lúc nào ta cũng không biết. Xin Chúa ban ơn để chúng ta biết sám hối mỗi ngày, để chúng ta luôn được lớn lên và được sống trong ơn nghĩ của Chúa. Amen.

Cha Thiên Môn. O.C

You May Also Like

Trả lời

X