SUY NIỆM, Thứ Hai, XXTN (Mt 19,16-22)

Thứ Hai, Tuần Xx Mùa Thường Niên (Mt 19,16-22): “Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được sự sống đời đời?”
Trong cuộc sống, ai cũng có những khát khao, những trăn trở mà mình muốn thực hiện, muốn hoàn thành. Người ta khao khát điều gì thì họ sẽ dùng thời gian và sức lực để thực hiện ước mơ đó. Ngày nay hầu như ai cũng muốn mình kiếm được thật nhiều tiền để cuộc sống của mình được bảo đảm, được hạnh phúc. Đó là nhu cầu chính đáng và thiết thực của con người để tồn tại. Có mấy ai khao khát một điều sâu xa hơn như anh thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay.
Anh đã đến thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời?” Khao khát của anh không gì khác hơn là đạt được sự sống đời đời. Anh đã làm tất cả những gì luật dạy như: không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian và hiếu thảo với cha mẹ. Có thể nói anh là một con người gương mẫu trong xã hội nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ và thiếu một cái gì đó để được nên hoàn thiện, để được sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu đã cho anh biết: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Cái giá mà Chúa Giêsu đưa ra cho sự hoàn thiện thật đắt và anh đã buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải.
Một mặt anh vẫn khao khát Nước Trời, khao khát sự sống đời đời; mặt khác kho tàng của anh, của cải của anh anh vẫn muốn nắm giữ và không muốn buông bỏ. Đó là điều Chúa Giêsu đã cảnh báo: kho tàng của anh để đâu thì lòng dạ anh sẽ để đó. Anh đã giữ rất nhiều điều tốt, những điều không nên làm nhưng điều anh còn thiếu là những gì anh làm cho người khác.
Lạy Chúa, khi nhìn lại bản thân mình con tự hỏi mình khát khao điều gì? Có khát khao sự sống đời đời không hay cũng chỉ khao khát những thứ mau qua chóng tàn như tiền bạc, địa vị và danh vọng? Tiền bạc, địa vị và danh vọng là những cám dỗ rất lớn trong đời sống chúng con. Nếu chúng con coi đó như kho tàng của mình thì nó sẽ kìm giữ chúng con trên bước đường hoàn thiện để đạt được Nước Trời. Xin cho chúng con cũng biết khao khát sự sống đời đời như anh thanh niên trong bài Tin Mừng nhưng đồng thời cũng biết buông bỏ và san sẻ cho người khác.

Thanh Phong

You May Also Like

Trả lời

X