SUY PHỤC QUYỀN THIÊN CHÚA

Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A

(Is 45, 1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21)

Quyền bính Thiên Chúa mời gọi mọi loài phải suy phục, bởi lẽ Thiên Chúa làm bá chủ muôn loài, nắm trong tay dũng lực quyền năng. Nhờ Ngài mà muôn vật được dựng nên và hiện hữu. Thế nên, như ngôn sứ I-sai-a đã nói: “Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa ngoại trừ Ta. Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ đông sang tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta” (Is 45,5-6). Do đó, “của Xê-da, thì trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Vậy ta phải suy phục quyền Thiên Chúa ra sao và bằng cách nào?

Chính “Thiên Chúa là khởi nguyên và cùng tận” (Is 44,6). Thế nên, “nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào khác… Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối và mở miệng thề rằng: Chỉ mình Đức Chúa mới cứu độ và làm cho mạnh sức” (Is 45,22-24). Bên cạnh đó, thánh Phao-lô nhắn gửi cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca: “Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em, vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần và một niềm xác tín sâu xa” (1Tx 1,4-5). Chúa Giê-su bảo họ: “Thế thì của Xê-da, thì trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. Câu nói của Chúa Giê-su đã làm thức tỉnh lòng họ, họ đã ngỡ ngàng và ngạc nhiên trước câu trả lời đầy khôn ngoan của Ngài. Thực vậy, bên trên quyền lợi của hoàng đế là quyền lợi của Thiên Chúa, cũng phải trả về Người. Như thế, quyền Thiên Chúa ở trên và bao gồm quyền của con người, liên quan tới mọi dân, mọi thời.

Quyền Thiên Chúa đòi người ta phải thờ lạy và tuân phục Người, đồng thời bảo đảm cho người ta những mối lợi trường cửu. Đức Giê-su muốn nói: nộp thuế thì cứ nộp, vì sống dưới quyền cai trị của đế quốc, sử dụng đồng tiền của đế quốc, nhưng chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Bởi chưng, “thờ lạy Thiên Chúa là tôn kính và tuyệt đối quy phục Ngài vì nhận biết “tính hư vô của thụ tạo”, nghĩa là thụ tạo không thể hiện hữu nếu không bởi Thiên Chúa. Việc thờ lạy Thiên Chúa duy nhất giải thoát con người khỏi thái độ tự khép kín, khỏi ách nô lệ tội lỗi và khỏi tội thờ ngẫu tượng là trần gian” (SGL số 2097). Khi người ta phục vụ quyền lợi chính đáng của nhà nước, dân tộc, v.v thì đó là phục vụ chính Thiên Chúa. Như thế, suy phục quyền Thiên Chúa là nhận biết Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa và Cứu Độ, là Chúa Tể của mọi loài đang hiện hữu, là Tình Yêu vô biên và giàu lòng thương xót.

Khi ta chọn Chúa chứ không chọn trần gian; suy phục Thiên Chúa chứ không suy phục tiền tài danh lợi, thì ta sẽ hiên ngang ra trước cường quyền tuyên xưng Danh Chúa. Bởi lẽ, khi không còn bám víu gì ở trần gian, thì Chúa Thánh Thần sẽ làm việc. Tâm hồn ta giống như chiếc thuyền buồm. Khi trút bỏ mọi đam mê dục vọng, mọi ràng buộc gắn bó, thuyền sẽ nhẹ tênh, buồm sẽ căng gió Thánh Thần để đi đúng hướng Thiên Chúa và hoa quả của Thánh Thần thật lớn lao là được chính Chúa. Do đó, ơn cứu độ Thiên Chúa thực hiện trong Đức Ki-tô, nhờ quyền năng Thánh Thần của Đấng Phục Sinh; lời rao giảng đến đâu, Đức Ki-tô bày tỏ quyền năng đến đó nhờ Thánh Thần Người ban. Vì chưng, “khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ” (Pl 2,10).

Lạy Chúa, con xin tán dương ca ngợi tình thương Chúa đến muôn đời. Xin cho con luôn biết suy phục và kính tôn Danh Thánh Ngài mãi mãi ngang qua đời sống của con để làm rạng danh thánh Ngài.       

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X