CHÚA KITÔ ĐANG SỐNG NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CỦA TUỔI TRẺ

Tĩnh Tâm Tháng 9 Theo Tông huấn “Đức Kitô Đang Sống- CHRISTUS”, từ số 163-178. Dẫn Nhập: “Thiên Chúa là tác giả của tuổi trẻ và Ngài hoạt động trong mỗi người trẻ. Đối với người trẻ, tuổi trẻ là

Đọc thêm