Mẹ Maria Mẫu Gương Của Phục Vụ Và Tôn Vinh Mẹ Là Tôn Vinh Chúa

  Mừng ngày Mẹ về trời, một biến cố rất quan trọng trong Giáo Hội và trong lòng mỗi người chúng ta. Trong ít  phút suy tư con miên man suy nghĩ; lúc chứng kiến hay được truyền lại việc

Đọc thêm