NGHI THỨC ĐIỀU TRA TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO VỊ TÔI TỚI CHÚA- CHA BIỂN ĐỨC THUẬN

Nghi thức thiết lập cuộc điều tra tuyên phong chân phước và tuyên thánh cho Vị Tôi Tớ Chúa – cha Biển Đức Thuận diễn ra vào lúc 12 giờ tại Hội trường tòa án của tòa Giám quản Roma,

Đọc thêm