TÂM TÌNH TẠ ƠN CHÚA

Thứ 4 Tuần XXXII Thường Niên

(Tt 3,1-7; Lc 17,11-19)

Tạ ơn là một hành vi cao đẹp phát xuất từ một nhận thức đúng đắn: “Thiên Chúa là tất cả, còn chúng ta chỉ là không;mình chỉ là thụ tạo trước Đấng Tạo Hóa”. Vì như thánh Phao-lô: “nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15,10). Hơn nữa, tạ ơn là nét đẹp đặc trưng trong kinh nguyện của Hội Thánh và khi cử hành Thánh Lễ, tạ ơn được biểu lộ và trở thành bản chất của mình. Do đó, “hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,18). Vậy đâu là tâm tình tạ ơn Chúa và tạ ơn Chúa mang lại ích lợi gì cho ta? 

Lòng biết ơn là nhận ra hồng ân Chúa ban và tất cả là của Chúa. Quả thế, “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới” (Tt 3,4-5). Sự sống là món quà quý giá nhất Thiên Chúa ban cho con người. Bệnh phong bị lên án tử, sống cũng như chết, thế nên được khỏi bệnh là được sống lại. Nhận thức Thiên Chúa mới có quyền ban sự sống đã đưa anh đến một ân huệ lớn lao hơn là được làm con Chúa, được hưởng ơn cứu độ. Tấm lòng vàng, tấm lòng quả cảm, một tâm hồn có trái tim luôn rúng động trước tình yêu Thiên Chúa. Qua đó, “lời kinh tạ ơn của các chi thể trong Thân Thể được tham dự vào lời tạ ơn của Đức Ki-tô là Đầu” (SGL số 2637).

Thật diệu kỳ thay tình thương của Thiên Chúa đối với con người; một tình yêu vô cùng lớn lao. Bởi lẽ, “Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” (1 Ga 4,9). Con Thiên Chúa xuống thế làm người, thật là một sáng kiến vượt trí tưởng tượng của loài người. Thế nên, tạ ơn Thiên Chúa vì ân huệ sự sống thiêng liêng nhờ bí tích rửa tội, đó là một ân huệ nhưng không và vô cùng cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng. Đồng thời, “Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta” (Tt 3,6). Như vậy, “một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng” (Tt 3,7). Ý thức hồng ân sự sống, ý thức sự bất toàn bản thân và ý thức tình yêu vô cùng cao quý và vô vị lợi của Thiên Chúa. Chúng ta không ngừng dâng lên Chúa lời tạ ơn; lòng chúng ta luôn hướng về Chúa với niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa không cùng. Đồng thời, “anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn” (Cl 4,2).

Bài ngợi khen Magnificat của Mẹ Maria diễn tả tâm hồn tràn ngập niềm tạ ơn Thiên Chúa vì sự viên mãn của các ân sủng được ban tràn đầy trong Nhiệm cục cứu độ: “linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi” (Lc1,46-47).Tạ ơn tán dương sự cao cả của Chúa, Đấng dựng nên chúng ta và sự toàn năng của Đấng cứu độ, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. Tâm tình “chúc tụng, thờ lạy, cầu xin, chuyển cầu, tạ ơn và ca ngợi” đều diễn tả nơi người Samari bị phong hủi được chữa lành. Trước hết, anh ta cầu xin: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi”. Thứ đến, anh quay lại và “lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa” khi nhận ra mình đã được lành bệnh. Tiếp nữa, “anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su” và cuối cùng là “tạ ơn Người”. Ôi thật tuyệt vời “tấm lòng vàng” và tâm hồn tràn ngập ân sủng và tình thương Chúa nơi anh. Anh chẳng những là người nhận ra giá trị và hồng ân sự sống nhưng không Chúa ban, mà còn nói lên tâm tình quả cảm với lòng biết ơn và tri ân cảm tạ hồng ân Chúa. 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương con, xin cho con luôn biết ca tụng tạ ơn Chúa chẳng khi ngừng cho dù con rất mỏng giòn yếu đuối. Con xin tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X