THÁI ĐỘ PHẢI CÓ NƠI NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA

Thứ 4 Tuần XXIX Thường Niên

(Ep 3,2-12; Lc 12,39-48)

Thái độ là một tâm tình sống của con người trước tình thương của Chúa, nhất là khi trông chờ Chúa đến viếng thăm. Thực thế, trong mọi biến cố và sự việc, con người đã phải chuẩn bị những gì là cần thiết nhất để mong đạt được điều tốt nhất có thể. Phương chi đây lại là chính Thiên Chúa đến viếng thăm con người, thì làm sao lại không chuẩn bị tốt nhất. Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người phải chuẩn bị đón chờ Chúa đến viếng thăm. Vậy đâu là những thái độ phải có nơi người môn đệ trước sự chờ đợi Chúa đến?

Người môn đệ phải luôn sẵn sàng để đón Chúa trở lại: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,40). Lời khuyên cho tất cả các tông đồ và môn đệ cũng như những người được ủy thác nhiệm vụ quản lý các mầu nhiệm Chúa trao. Các ngài hãy nhớ rằng mình chỉ là quản lý chứ không phải là chủ nhân. Mầu nhiệm đó là: “Trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa” (Ep 3,6). Quả thế, “trong Đức Ki-tô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa” (Ep 3,12). Thế nên, người môn đệ phải luôn hội đủ những thái độ “sẵn sàng, khôn ngoan và trung tín”.

Sẵn sàng: là luôn tỉnh thức đợi chờ, luôn trong tư thế đã sẵn, sẵn sàng ra nghênh đón Chúa; luôn sẵn sàng gặp gỡ Đấng quang lâm, chứ không ngủ mê, không thờ ơ lãnh đạm.

Khôn ngoan: là điều nào là chính, điều nào là phụ, biết lo xa, phòng ngừa, không để bị bất ngờ bằng cách tỉnh thức lúc nào cũng sẵn sàng, lúc nào cũng chu toàn nhiệm vụ, dù chủ có về bất ngờ cũng đang nghiêm chỉnh thi hành nhiệm vụ. Khôn ngoan trong nhiệm vụ với anh chị em là biết đúng giờ đúng lúc phân phát lúa thóc. Phục vụ anh chị em đúng người, đúng việc, đúng lúc.

Trung tín: là trung thành vâng theo và thực thi ý Chúa; biết rằng mọi sự ta có đều là của Chúa, nên không được dùng theo ý riêng. Phải dùng mọi của cải Chúa ban để phục vụ Chúa và phục vụ anh em.

Chúa Giê-su đã xuống trần mặc lấy thân phận làm người và sống giữa chúng ta. Quả vậy, “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Hơn nữa, vì yêu chúng ta, nên Ngài đã hy sinh hiến dâng thân mình để cứu độ chúng ta. Ngài ví mình như “hạt lúa gieo vào lòng đất phải chết đi để sinh nhiều hạt khác” (x. Ga 12,24). Chúa đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta; Ngài đã thăng thiên và sẽ ngự đến trong vinh quang. Thế nên, chúng ta phải luôn sẵn sàng chờ đón Chúa ngự đến. Chúa đến trong cuộc đời mỗi người và mỗi người hãy nhớ rằng mình chỉ chết một lần thôi; không có cơ hội để làm lại, nên phải luôn sẵn sàng.

Thánh Phao-lô tỏ ra là một người quản gia trung tín đầy khôn ngoan và luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Ngài nhận biết mình được tuyển chọn để rao giảng Tin Mừng, ngài đã trung tín với nhiệm vụ cho đến cùng. Trung tín nên ngài luôn gắn bó với giáo các đoàn đến nỗi giáo đoàn trở thành lẽ sống. Khôn ngoan nên ngài hiểu rõ mặt mạnh mặt yếu của từng giáo đoàn mà uốn nắn, sửa chữa và khen ngợi khích lệ họ.

Lạy Chúa, Chúa biết rõ còn hơn cả con biết con, xin cho con luôn biết sẵn sàng và tỉnh thức đón chờ Chúa đến trong từng phút giây với một tấm lòng trung tín và khôn ngoan thực thi thánh ý Ngài. Amen.   

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X