THÁNH GIA THẤT NỀN TẢNG CHO VIỆC XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐOÀN THÁNH THIỆN

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

(St 15,1-6.21,1-3; Dt 11, 8. 11-12.17-19; Lc 2, 22-40)

Hội Dòng Xitô Thánh Gia được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Gia Thất. Trong ngày lễ Thánh Gia Thất, chúng ta cùng khám phá Gia Đình Thánh này có gì đặc biệt. Sự đặc biệt ấy có trở nên chuẩn mực thúc bách từng hội viên của hội dòng trên đường vươn tới sự thánh thiện như thế nào?

Hôm nay, thánh Luca tạm dấu đi sự thánh thiện tự bản chất của Thánh Gia Thất mà nêu nên một gia đình rất người, như bao gia đình khác và không được khá giả như các gia đình khác. Tuy nhiên, Thánh Gia Thất lại rất khác các gia đình khác.

Nơi Thánh Gia Thất, chúng ta thấy một gia đình cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa. Với hai điểm nhấn, khi trẻ Giê su đủ tám ngày cả gia đình lên đền thời Giêrusalem; và khi Chúa Giê su được 12 tuổi, cả nhà cùng lên Giêrusalem hành hương. Dựa vào hai điểm nhấn này, minh chứng gia đình Thánh Gia luôn có giờ chung để cùng nhau suy niệm Lời Chúa, cùng nhau phụng thờ Thiên Chúa. Điều này cho thấy, bất cứ cộng đoàn nào, bất cứ hội dòng nào, và bất cứ gia đình nào muốn đứng vững và phát triển phải ưu tiên hàng đầu cho việc cùng nhau phụng sự Chúa, và cùng nhau múc lấy sự sống từ việc suy niệm Lời Chúa hằng ngày.

Nơi Thánh Gia thất, chúng ta thấy một gia đình cùng nhau sống Luật Chúa. Các ngài được thanh tảy theo đúng luật, Hài Nhi Giê su được cắt bì đúng luật, dù kinh tế eo hẹp của lễ cũng được dâng đúng luật Mô sê dành cho bậc người nghèo. Như thế, việc tuân giữ luật Chúa, luật dòng là phương thế bảo vệ và xây dựng sự thánh thiện, hợp nhất và thuận hòa trong gia đình, trong cộng đoàn là điều hết sức cần thiết.

Nơi Thánh Gia thất, ta lại thấy một gia đình sẵn sàng dâng Chúa những gì quý giá nhất. Như luật Chúa truyền mọi con đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. Sau tám ngày, cha mẹ Hài Nhi đã đem con lên đền thờ để dâng cho Chúa. Hành động dâng hiến của Thánh Gia Thất là lời mời gọi cá nhân, cộng đoàn hãy dâng những cho Chúa những điều quý giá nhất. Điều quý giá nhất theo thánh Phao lô: “ tôi nài xin anh em hãy hiến dâng chính bản thân mình cho Thiên Chúa”. Nếu mỗi người đều sẵn sàng trao hiến cho Thiên Chúa, trao tặng cho nhau những điều quý giá và chân thành, đó là cộng đoàn, một gia đình được thánh hiến cho Thiên Chúa và nơi đáng sống nhất.

Nơi Thánh Gia thất, chúng ta lại thấy một gia đình cùng nhau vượt khó, vượt khổ. Nhìn lại lời tiên báo của cụ Simeon: một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Mẹ; nhìn lại những cuộc chạy trốn bạo vương Hêrôđê tìm cách mưu sát Hài Nhi; nhìn cảnh sống thiếu thốn của gia đình Nadaret, chúng ta thấy một sự đồng lòng vượt khó, vượt khổ của Thánh Gia thất. Quả là một tấm gương sáng cho các gia đình, cho mỗi cộng đoàn và cách riêng cho Hội Dòng Xi tô Thánh Gia chúng ta. Khi chúng ta chung lòng, chung niềm tin thì không có khó khăn nào cản nổi bước tiến của gia đình, của cộng đoàn chúng ta trên đường vươn tới Đức Ái.

Chính ở điểm này, Thánh Gia Thất trở thành nền tảng cho mọi gia đình, mọi hội dòng, cách riêng cho Hội Dòng Xitô Thánh Gia xây dựng đời sống thánh thiện của mình. Cũng chính những yếu tố của Thánh Gia Thất giúp chúng ta tìm lại căn tính của mình, tìm lại những yếu tố để xây dựng sự thánh thiện của cá nhân, của cộng đoàn của hội dòng trong tinh thần cùng nhau phụng thờ Thiên Chúa, cùng nhau sống thánh luật, cùng nhau hiến thân phục vụ, cùng nhau vượt khó vượt khổ vươn tới Đức Ái Hoàn Hảo. Nhưng tìm lại những yếu tố ấy không phải để trưng bày, khẳng định ta hơn người nhưng để duy trì sự thánh thiện thuộc căn tính, nhất là phát triển sự thánh thiện, sứ vụ theo đúng căn tính của đấng sáng lập dòng, khi đặt hội dòng dưới sự bảo trợ của Gia Đình Thánh Gia Thất với sự hiện diện của Chúa Giê su, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Quỹ đạo của sự phát triển được thể hiện nơi Hài Nhi Giê su, như thánh Lu ca trình bày: “ Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, được đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”. Đây là ước nguyện, cha tổ phụ chuyển tới mọi thành viên của hội dòng, đó là mỗi ngày hãy trở nên “những Giê su Giê su thay thảy”. Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa Giê su, Mẹ Maria và Cha thánh Giu se bảo vệ, che chở hội dòng và từng thành viên để mỗi ngày chúng ta càng lớn lên càng được ân nghĩa với Chúa và trở nên đan sĩ đích thực, đan sĩ thánh như Chúa mong muốn.

FM. Tùy Phúc Hậu

You May Also Like

Trả lời

X