THẬT- GIẢ

Thứ tư 26/08/2020-Thứ tư tuần XXI Thường niên, Mt 23,27-32

Thật – Giả  

Sống trong một thời đại đang bị đảo lộn giữa “thật – giả”, vàng thau lẫn lộn, cảm thức con người đang mất dần đi sự tinh túy và nhạy bén trước sự thật. Điều đó cụ thể nơi những kinh sư và người pha-ri-sêu sống giả hình mà Đức Giê-su khiển trách trong bài Tin Mừng hôm nay: “khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế”. Vậy, đâu là Thật- giả và đâu là hệ quả của việc sống thật và giả hình đó?

*. Thật – Giả: Thật là chân lý ngàn đời nơi Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa. Vì Ngài là nguồn “Chân – Thiện – Mỹ” và Đức Ki-tô chính là Sự thật, nơi Người không có sự gian dối. Thế nên, Thiên Chúa mời gọi mỗi người hãy sống trong sự thật: “Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không” (Mt 5,37). Đối lại ma quỷ là cha của sự gian dối, nó luôn mưu mô, xảo quyệt và đánh lừa con người. Vì không sống trong sự thật, nên ma quỷ luôn dùng mọi thủ đoạn để lừa lọc con người hầu đưa họ đến sự chết.

*. Người sống thật thì không bao giờ phải che đậy, luôn an vui tự tại, luôn hồn nhiên và bình an trong Chúa như trẻ thơ. Chúa Giê-su đã nói: “Sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,32). Hơn nữa, người sống trong sự thật sẽ nhận được phúc lành của Thiên Chúa là Sự Sống đời đời, là Nước Trời ngang qua Bát Phúc mà Chúa Giê-su hứa ban. Ngược lại, người sống giả dối thì luôn bất an và lo sợ; họ luôn nơm nớp và tìm cách che đậy những gì xấu xa. Họ dùng vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài xem ra có vẻ công chính nhằm lừa mắt thiên hạ, nhưng bên trong họ toàn là xương người chết, đầy giả hình và gian ác. Hậu quả họ nhận lãnh là gì nếu không phải là sự chết, là những sự khốn khổ như mồ mả chết chóc mà Đức Giê-su đã khiển trách những người biệt phái và pha-ri-sêu.  

Thật – giả luôn đối chọi nhau như ánh sáng và bóng tối. Vì thế, người môn đệ Đức Giê-su phải sống và minh chứng cho mọi người thấy “Đức Giê-su chính là Đường là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6) bằng chính đời sống chân thật của mình. Thế nên, “chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,14.16). Hơn nữa, Đức Giê-su đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật khi nói: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37).

Lời mời gọi sống sự thật trong Đức Ki-tô luôn là một sự thách đố giằng co đối với mỗi người chúng ta, nhất là những ai được mời gọi bước theo Đức Ki-tô. Sống thật là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Một khi sống thật thì hệ quả tức thì là con người sẽ có phúc là sự bình an trong Chúa. Do đó, mỗi người phải đối diện với chính mình để biện phân và chân nhận ra giá trị của sự thật đích thực phát xuất từ Thiên Chúa và sống trong chân lý của Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần Nguồn Chân Lý Tình Yêu, Xin đưa con vào nguồn tình yêu chân lý của Ngài. Xin Ngài hướng dẫn và thánh hóa con trong sự thật, Để trong Ngài con mãi hát vang Thiên Chúa Tình Yêu.  

FM.Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X