THẦY KHÔNG ĐẾN ĐỂ BAN HÒA BÌNH, NHƯNG LÀ SỰ CHIA RẼ

Thứ 5 Tuần XXIX Thường Niên

(Suy niệm Lc 12, 49- 53)

“Cãi vã và Chia rẽ” không ai lạ lẫm gì, bởi chúng ta từng là nạn nhân, từng là nguyên nhân gây chia rẽ và cãi vã trong gia đình, trong làng xóm. Thế nhưng, quá lạ tai khi động từ “gây chia rẽ” lại phát ra từ miệng Đức Giê su Vua hòa bình và hiệp nhất. Vậy phải hiểu câu này thế nào?

Theo bài đọc I, Đức Giê su là làn ranh, cũng là nguyên do của sự chia rẽ, nhưng là sự chia rẽ của kẻ nô lệ tội lỗi với người công chính, của người tin và kẻ không tin Đức Ki tô là Thiên Chúa, của sự sống và cái chết. Trong một thư khác, thánh Phao lô khẳng định: Đức Giê su là sự sống, thì sự chết không thể tồn tại nơi Ngài. Như thế, Đức Giê su là nguyên nhân của sự chia rẽ theo nghĩa: sự chia rẽ này được nảy nở từ tự do chọn lựa tốt xấu, của người tin và kẻ không tin Ngài là Thiên Chúa.

Nhìn vào thực trạng chia rẽ và cãi vã trong các gia đình, trong các tương quan xã hội khác, nguyên nhân chia rẽ được khởi đi từ lòng tham. Tham chỗ ngồi trong dòng tộc, tham miếng đất hương hỏa của tổ tiên, tham tiền hồi môn của cha mẹ quá cố. Lòng tham đã bịt mắt lương tâm, lòng tham đã cắt đứt tình anh chị em, và coi cha mẹ là người bất công khi phân chia của cải. Lòng tham đã bịt tai, bịt mắt khiến người ta không thấy không nghe được tiếng khóc và nỗi thống khổ của con cháu mà dã tâm sát hại, dù chúng đang khóc van xin, đừng cướp của chúng. Như thế, lòng tham là nguyên nhân gây chia rẽ trong gia đình.

Nguyên nhân gây chia rẽ và cãi vã trong gia đình và các tương quan xã hội còn do lòng ích kỷ. Để vui với bản năng dục vọng, người ta sẵn sàng vùi mình trong nghiện ngập: nghiệm rượu, nghiện cờ bạc, nghiện thuốc… để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, nhiều người đánh cha, đánh mẹ, đánh vợ/ chồng, đánh con cách tàn nhẫn. Nguyên nhân gây chia rẽ và cãi vã trong gia đình đó đến từ ai, ta hay Chúa? Chúng ta hãy thử suy nghĩ lại xem và đừng đổ thừa!

Nếu chỉ thoáng qua, thì lòng tham và ích kỷ là nguyên nhân gây chia rẽ và đổ vỡ gia đình. Thực chất, nguyên nhân sâu hơn nữa đó là gia đình không sống giáo lý, không sống Tin mừng của Chúa. Chúa Giê su dạy hãy yêu thương nhau và yêu thương cả kẻ thù, người ta lại ghen ghét, đố kỵ và phân bì nhau; Trong khi Chúa dạy hãy tha thứ, chúng ta lại nuôi lòng hận thù, không tha thứ lại còn kéo nhau ra tòa đời, để rồi tình cha mẹ, tình anh em chỉ còn là bát nước lạnh, nước lã. Trong khi Chúa dậy hãy cho, hãy làm phúc chúng ta chỉ biết gom, vơ vét cho đầy bao của mình. Tệ hơn là cướp luôn cái thuộc về người khác thì làm sao mà không ghen ghét và chia rẽ nhau. Như thế, kẻ không sống Tin mừng của Chúa sẽ luôn đối kháng, chống lại những người tin Chúa và sống lời Chúa. Đó cũng là nguyên nhân gây ra chia rẽ trong gia đình và làng xóm.

Chúa Giê su nói: Xa tan mà chia rẽ sẽ sụp đổ; Gia đình chia rẽ và cãi vã, sẽ đổ vỡ. Vậy giải pháp nào để kiến tạo bình an và hợp nhất trong gia đình? Giải pháp để hóa giải sự chia rẽ và cãi vã trong gia đình không nằm ở đâu xa mà ở ngay tại lòng của chúng ta, của mỗi thành viên trong gia đình có tin Đức Giê su là Thiên Chúa, có sống Tin mừng của Ngài hay không mà thôi; Và có để cho lửa từ trời, lửa yêu thương từ Đức Giê su thanh tẩy chúng ta và gia đình mình hay không mà thôi.

Nếu mọi thành viên trong gia đình cùng sống Tin mừng của Chúa Giê su, chính Ngài sẽ là nền tảng sự bình an và hiệp nhất của gia đình, của giáo xứ và cho cả nhân loại. Bởi Chúa Giê su chính là vua hòa bình, và là Đấng kết nối toàn bộ tạo thành nên một trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.

Khi nhìn lại hậu quả tai hại của sự chia rẽ và cãi vã gia đình, chắc chắn không ai muốn gia đình mình rơi vào cảnh đó. Vậy thì thánh lễ và Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy đọc thật chậm lời kinh tôi thú nhận: tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, đọc cho tới câu: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Hãy đọc thật to: lỗi tại tôi mọi đàng để cảm nhận được thân phận yếu đuối của mình, để đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa, để tha thứ và xin lỗi, để sống yêu thương đùm bọc nhau.

Cuối cùng nguyện xin Đức Giê su Ki tô vua hòa bình và hiệp nhất nối kết tất cả mọi thành viên trong gia đình anh chị em trong ân sủng và bình an của Ngài.

FM. Tùy Phúc Hậu

You May Also Like

Trả lời

X