NHẢY THEO NHỊP ĐIỆU CHÚA THÁNH THẦN

NHẨY THEO NHỊP ĐIỆU CHÚA THÁNH THẦN

(1Cr 4, 1-5; Lc 5, 33-39)

Đời sống cộng đoàn ở thời nào, ở đâu cũng có những lỡ nhịp, sai tông lạc điệu. Vậy làm sao nhảy đúng nhịp điệu để giúp đời sống cộng đoàn trở nên chốn bình an và chan chứa niềm vui của sự hiến thân phục vụ nhau?

Sự lạc tông, sai nhịp được trình bày rõ nét trong Tin mừng hôm nay, đó là sự trái chiều giữa lối sống của giới Pharisêu, Kinh sư và môn đệ ông Gioan với Chúa Giê su và môn đệ Người: “môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống”. Ăn chay, cầu nguyện là những việc đạo đức tốt lành. Tuy nhiên, nếu vịn vào đó để lên án, xét đoán người khác thì quả là sai lầm, và uổng công. Làm sao để hóa giải và nhảy đúng nhịp của đời sống chung?

Trước hết để khỏi lạc tông, khỏi sai nhịp trong đời sống cộng đoàn, thánh Phao lô khuyên: “anh em đừng vội xét đoán điều gì trước kỳ hạn”. Xét đoán người khác, xét đoán cộng đoàn là tự tách mình ra khỏi dòng nhạc hay bản nhạc của đời sống chung. Bản nhạc hay thời khắc sinh hoạt của cộng đoàn là do Chúa Thánh Thần, nói cách khác Thánh Thần chính là nhạc trưởng mọi sinh hoạt của cộng đoàn. Thế nên, đời sống đạo đức cá nhân sẽ có giá trị cao hơn khi nó được tháp nhập và liên kết đúng nhịp với đời sống cộng đoàn. Nếu không đúng nhịp với cộng đoàn, thì như thánh Phao lô chia sẻ: “tôi không thấy lương tâm áy náy về điều gì, nhưng đâu phải vì thế mà tôi được kể là người công chính”.

Kế đến muốn đúng nhịp phải nhảy theo nhịp của Chúa Thánh Thần, Đức Giê su nói: “chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay”. Cứ tạo ra lối sống khác người, ta cũng chẳng vui mà cộng đoàn cũng không vui. Đời sống chung như thế, thật nặng nề và ngột ngạt. Sự ngột ngạt khiến người ta trách cứ cộng đoàn, lên án anh chị em và rồi tìm đường rẽ ngang. Một cái rẽ ngang được Chúa Giê su ví von, đó là “ xé áo mới lấy vải vá vào áo cũ; lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ”. Cố thủ trong sự lạc điệu, lạc tông dẫn đến xôi hỏng bỏng không: “không những xé rách áo mới, mà còn làm cho rượu hư bầu hỏng”. Thế nên, để có thể nhảy đúng nhịp với cộng đoàn ngoài việc theo nhịp của Thánh Thần, Chúa Giê su nói thêm: “Rượu mới phải đổ vào bầu da mới”. Điều này có nghĩa: hãy ăn chay khi cộng đoàn ăn chay, hãy hoan vui khi cộng đoàn hoan vui chứ đừng làm ngược lại: cộng đoàn ăn chay, tôi bày biện yến tiệc riêng; cộng đoàn hoan vui, lại núp trong phòng với cớ: hôm nay thứ 6 em ăn chay. Như vậy là sai tông, là lạc điệu với cộng đoàn.

Đời sống cộng đoàn là một bản nhạc, có thăng có trầm, có những xanh cốp gãy khúc làm cho cá nhân khó hòa hợp, khó hòa đúng nhịp, đúng tông. Nếu chưa đúng, hãy cố lần lần sẽ đúng, trước không phải sau sẽ phải, chứ đừng ngồi phá cách bằng sự bới móc và xét đoán người khác. Làm như thế, không những sai luật mà còn phá vỡ bản nhạc mà Thánh Thần đang làm nhạc trưởng. Và nếu anh chị em có lỡ nhịp, sai điệu hay phải bơi trong đời sống chung cũng đừng lên án nhưng hãy nâng đỡ giúp nhau tấn tới và chu toàn nhịp của đời sống chung.

Xét đoán, lên án người khác sai nhịp không phải là nhiệm vụ của ta mà là của Chúa, việc của chúng ta là hãy cố gắng hoàn thiện và giúp nhau sao cho đúng nhịp, kiên nhẫn đợi ngày Thiên Chúa khen thưởng và ban thưởng xứng với việc chúng ta đã làm. Ngày chúng ta sẽ được chung với chàng rể Giê su trong bàn tiệc Nước Trời, ngày mà không ai còn sai tông sai nhịp nhưng tất cả chỉ là một trong Đức Giê su Ki tô.

FM. Tùy Phúc Hậu

You May Also Like

Trả lời

X