THI HÀNH Ý CHÚA

Suy Niệm Thứ 7, XXIII TN Lc 6, 43-49

 

Trong đời thường có nhiều người ăn nói rất hay nhưng chẳng chịu làm gì vì chưng, họ nói mà không làm. Ngược lại, có những người thiếu khoa ăn nói nhưng đời sống của họ lại chinh phục được rất nhiều người, bởi lẽ họ không nói mà làm. Đời sống đức tin cũng vậy, lời nói suông không thể thuyết phục và minh chứng cho tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng nó phải thể hiện cụ thể qua hành động thực thi giới răn mến Chúa và yêu người. Bởi chưng, như Chúa Giê-su nói: “Tại sao anh em gọi Thầy: lạy Chúa! lạy Chúa! mà anh em không làm điều Thầy dạy?”. Do đó, thực thi ý Chúa hay làm điều Người dạy là chủ đề mà Tin Mừng hôm nay mời gọi. Vậy đâu là then chốt cho việc chu toàn thánh ý Chúa? Đồng thời, việc thi hành thánh ý Chúa mang lại gì cho ta?

Từ lời nói đến việc làm tuy gần nhưng cũng rất xa. Bởi lẽ, nói nhiều mà không làm không sống; nhiều khi nói rất hay, thế nhưng chẳng sống, chẳng đem ra thực hành. Nếu chỉ nói mà không làm thì đó chỉ là những sáo ngữ. Quả thế, lời nói gió bay, gương bày lôi kéo. Làm mà không nói thì người khác vẫn kính phục; còn nói mà không làm thì ai ai cũng coi thường. Như lời thánh Phao-lô nói: “ai không chịu làm thì cũng đừng ăn; thế mà trong anh em lại có nhiều người sống vô kỷ luật; chẳng làm việc gì mà việc gì cũng xen vào”. Vì thế, “tiêu chuẩn cho hoạt động của con người chính là tất cả phải phù hợp với lợi ích đích thực của nhân loại theo như ý định và ý muốn của Thiên Chúa và phải giúp con người, cá nhân cũng như tập thể vun đắp và chu tất ơn gọi toàn diện của mình” (hiến chế Gaudium Et Spes số 35). Đó cũng là điều làm vinh danh Chúa Cha như Thánh Gioan xác quyết: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8). Người sống lời Chúa ví được như người khôn xây nhà trên đá. “Đá” đây chính là Đức Ki-tô; Ngài là đá tảng góc tường là viên đá quý. Như thánh Phê-rô nói trong sách Công vụ Tông Đồ “Chính Đấng là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,11-12). Những ai xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô qua việc thi hành thánh ý Ngài. Họ như những mảnh đất màu mỡ ươm trồng hạt giống Tin Mừng mà Đức Ki-tô gieo vãi và kết quả đạt được gấp trăm, gấp ngàn.

Người sống Lời Chúa dạy luôn trổ sinh hoa trái và đạt được bội thu. Hơn nữa, họ luôn biết sinh lợi những nén bạc Chúa trao. Đồng thời, chính đời sống của họ phản chiếu ánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa, vì hữu xạ tự nhiên hương. Ngang qua đời sống tốt đẹp của họ minh chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa và Nước Chúa đang ngự trị. Đồng thời, hoa trái phát sinh từ lòng người sẽ biết họ là ai. Vì xem quả thì biết cây, cây tốt luôn sinh trái tốt và ngược lại. Thế nên, chúng ta phải đi vào tận căn cốt, tận cốt tủy để khám phá và nhận biết. Quả thế, lời nói gió bay gương bày lôi kéo. Do đó, “không phải bất cứ ai cứ nói lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ có những ai thi hành ý muốn của Chúa Cha mới được vào mà thôi”. Mà ý muốn của Chúa Cha là “tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29). Hơn thế nữa, “vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50). Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà anh em không làm điều Thầy dạy?”. Điều Thầy truyền dạy là gì nếu không phải là: “Anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17). Đây là điều răn của Thầy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Chính Thiên Chúa sẽ xét xử con người dựa trên những việc họ làm mà thưởng phạt như trong cuộc phán xét: “nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm” (Mt 25, 35). Đó là thi hành thánh ý Chúa; sống điều Chúa dạy.

Lạy Chúa, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Sống Lời Chúa dạy là chu toàn thánh ý Ngài; noi gương Đức Maria hằng luôn lắng nghe, suy gẫm và đem ra thực hành. Giáo Hội hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy; cần gương sáng hơn là những sáo ngữ; cần người sống thực tế cụ thể hơn là người nói xuống. Xin Chúa giúp chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng của Chúa, luôn sống và làm những gì Chúa dạy. Amen.

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn 

You May Also Like

Trả lời

X