TIẾNG GỌI CỦA CHÚA

Chúa Nhật Tuần II Thường Niên Năm B

(1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42)

Sống trong một thời đại đầy ồn ào, náo động bởi biết bao tiếng gọi, tiếng ồn làm cho con người không còn nhận ra và nghe được tiếng Chúa gọi mời. Con người như dần đánh mất chính mình bởi ngủ mê hay mê sảng trong tiếng gọi của đủ mọi thứ lôi cuốn. Tiếng Chúa dường như con người cho vào dĩ vãng và quên lãng. Nhưng kỳ thực, tiếng Chúa hằng luôn văng vẳng bên tai, trong lương tâm, nơi mọi người và trong mọi biến cố. Vậy, đâu là tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời của bạn và của tôi? Và tôi đã đáp lại tiếng gọi của Chúa như thế nào?

Mỗi người được gọi mời để đọc ra tiếng Chúa trong cuộc đời qua từng biến cố, từng hoàn cảnh. Quả vậy, như lời hát thánh thi: Tiếng Chúa kêu mời thanh thoát dịu êm, cho con đi vào tịch liêu âm thầm, đời có Chúa nào con còn dám mơ gì, tình yêu Chúa này con dấn thân hành trình. Cuộc đời nghe được tiếng Chúa mời gọi quả là một hạnh phúc tuyệt vời. Lẽ đó, tiếng gọi của Chúa như lời mẹ ru êm rót vào tâm hồn, mời gọi ta đáp lại tình Ngài. Như Samuen trong bài đọc 1 đã mau lẹ đáp lại tiếng Chúa gọi trong đêm thanh vắng: “Samuen! Samuen!” và Samuen đã đáp lại: “lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” (1 Sm 3,10). Samuen đã được chính Chúa gọi và mặc khải thánh ý Ngài. Quả thế, “Samuen lớn lên và Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu” (1 Sm 3,19). Tại sao Samuen lại được như thế? Thưa vì Samuen là người công chính, có một tâm hồn luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và để tâm đến mọi điều Chúa phán dạy; đó là điều mà Vua Sa-lô-môn xin Đức Chúa: “xin ban cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe” (1V 3,9).

Hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đã mau mắn đi theo Đức Giê-su khi nghe thánh nhân nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36). Kỳ thực, hai môn đệ đã nhận ra tiếng Chúa, bởi vì các ngài khao khát tìm kiếm Chúa. Lòng khát khao mòn mỏi, những ao ước đi tìm và tìm kiếm hoài mãi không ngơi. Và rồi cuối cùng đã gặp Đấng Mê-si-a. Đức Giê-su mời gọi các ngài “đến mà xem”. Đến với Đấng ban sự sống và là sự sống; đến với Đấng là Khởi Nguyên và Cùng Tận để kín múc sự no thỏa của mọi ước mong tìm kiếm. Xem Đấng là tác giả mọi sự tốt lành: “Đấng là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Một khi đến và xem Chúa rồi, các ông không giữ lại cho riêng mình, nhưng mau mắn đem Chúa đến cho người khác. Đồng thời, các ngài loan báo Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Như thánh An-rê gặp em mình là ông Si-mon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (Ga 1,41). Sau đó, ngài dẫn em đến gặp Đức Giê-su.

Tiếng Chúa gọi mời ta hãy sống trong sự thật và trong tình bác ái. Nhờ đó, mỗi người luôn quang tỏa tình yêu Chúa đến cho mọi người. Thực vậy, “ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người” (1Cr 6,17). Chẳng những thế, một khi đã nghe được tiếng Chúa và đáp lại tiếng mời gọi của Ngài, chúng ta được trở nên con người mới và được đổi mới mọi sự ngay cả đến tên mình như thánh Phê-rô: “Anh là Si-mon, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (Ga 1,42). Và như thánh Phao-lô nói ngay cả đến thân xác mỗi người cũng được đổi mới. Vì chưng, “anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần, mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em” (1Cr 6,19).

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết mở lòng lắng nghe tiếng Chúa gọi và mau mắn đáp lại tiếng Chúa trong việc thực thi Ý Ngài.    

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X