TỈNH THỨC TRONG ĐỨC ÁI, LÀN DANH PHÂN BIỆT NGƯỜI KHÔN VÀ KẺ DẠI

Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm A

(Kn 6, 12-16; Tx 4, 13-18; Mt 25, 1-13)

Đời đầy người khôn và cũng lắm người dại. Giữa thực tại nhiễu nhương của cõi trần ai, làm sao biết đâu là khôn và đâu là dại? Phụng vụ lời Chúa, chúa nhật XXXII hôm nay không chỉ giúp ta phân biệt được khôn dại là gì, còn dạy ta cách thế trở nên khôn. Vậy đâu là cách phân biệt khôn dại?

Tin mừng hôm nay, Đức Giê su đã phân biệt cho chúng ta qua dụ ngôn mười cô trinh nữ: có năm cô khôn và năm cô dại.

Làn danh phân biệt giữa khôn và dại, không hệ tại ở chân dài, chẳng phải sự trinh tiết, vì Tin mừng cho biết cả mười cô là trinh nữ; Sự khôn dại chẳng hệ tại ở cái đèn vì mười cô đều có đèn sáng. Sự khác biệt, làn danh giữa người khôn và người dại chính là chai dầu dự phòng. Đèn đức tin lúc nào cũng phải sáng nhưng làm sao đèn đức tin sáng mãi được? thánh Phao lô nói đức tin được sinh động bởi đức ái, tỏa sáng là nhờ đức ái. Như thế, chai dầu các cô khôn mang ở đây chính là đức ái, và đức ái chính là dầu cho đèn đức tin cháy sáng. Không có đức ái, không yêu thương đèn đức tin sẽ tắt. Đèn đức tin tắt, làm sao được gặp Chú Rể. Năm cô trinh nữ khôn ngoan này thật là khôn, vì đã biết chuẩn bị tốt nhất cho cuộc gặp gỡ định mệnh với Chàng Rể đó là sự tỉnh thức trong đức ái. Các cô dại chỉ mang đèn mà không mang dầu thì thật là dại, vì đã không coi trọng cuộc gặp gỡ định mệnh nên đã không có sự chuẩn bị nào. Kết cục chẳng được gặp, chẳng được chung vui với Chú Rể.

Thế nhưng có một chi tiết khiến chúng ta suy nghĩ: tại sao khi các cô dại xin dầu, các cô khôn không cho. Họ có lỗi đức ái không? Khôn mà không yêu thương người mắc nạn thì chỉ là khôn lỏi, khôn xảo. Có được xứng được dự tiệc không?

Dầu đức ái là những việc lành, việc thiện ta làm khi còn sống. Những việc lành việc thiện đòi buộc phải làm đúng lúc đúng buổi. Có nghĩa là tất cả mọi người đều được Thiên Chúa ban cho một khoảng thời gian sống ở cõi trần ai để làm việc lành phúc đức. Khoảng thời gian ấy chính là cơ hội làm cho bình dầu đức ái luôn luôn đầy, vậy hãy tận dụng mà làm việc lành, việc tốt và hãy sống bác ái với người khác khi còn sống. Qua thế giới bên kia, khi phải trình diện Chúa thì việc lành đó không thể chia sẻ vì đó là định quả phúc của mỗi người. Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn ông nhà giàu, ông đã xin anh Ladarô nhúng ngón tay vào nước và nhỏ xuống lưỡi cho mát, nhưng không được. Thế nên, năm cô khôn không thể chia dầu cho các cô dại mà chỉ nói: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị  ra hàng mà mua lấy thì hơn”.

Làm sao trở nên người khôn? Bài đọc I dậy muốn nên người khôn: “phải yêu mến và tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, và phải học với Đức Khôn Ngoan”. Nhưng Đức Khôn ngoan ở đâu?

 Bài đọc II, thánh Phao lô khẳng định Đức Khôn Ngoan chính là Đức Giê su. “Vì nếu chúng ta tin Đức Giê su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những ai đã an giấc trong Đức Giê su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê su”. Và đặc biệt Tin mừng hôm nay Đức Giê su nói cho chúng ta biết sự xuất hiện Đức Khôn Ngoan, đúng hơn đó là chính Ngài, Ngài đến dưới một danh khác đó là Chàng Rể hay Chú Rể: “Kìa Chú Rể kia rồi, hãy ra đón Người”. Như thế, yêu mến Đức Khôn Ngoan chính là yêu mến Đức Giê su. Ai yêu mến Đức Giê su sẽ sống như Đức Giê su là yêu đến cùng, yêu đến hiến chính mình cho người khác được sống và sống dồi dào. Ai yêu mến Đức Giê su sẽ luôn canh thức chờ Người đến, và luôn chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp gỡ chờ mong bằng một đời sống canh thức trong đức bác ái, yêu thương tha nhân hết lòng vì yêu Chúa hết linh hồn, hết trí khôn.

Nhìn người lại ngẫm đến ta, đã bao lần tranh khôn đua dại theo thói đời mà gạt đức ái ra một bên để rồi trở thành kẻ dại nhất trần gian, vì đã gạt phần phúc đời đời của mình đi mà sống cái khôn của kẻ vô tâm và dửng dưng với Chúa và với tha nhân.

Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta đức khôn ngoan và nhất là ngày càng say mến Đức Khôn Ngoan hơn để có thể nhận ra Đức Giê su trong tha nhân để yêu để thương mà đong cho đầy chai dầu đức ái và đèn luôn tỏa sáng trong kinh định chờ mong Đức Ki tô.

FM. Tùy Phúc Hậu

You May Also Like

Trả lời

X