TRIỂN NỞ NÉN BẠC CHÚA TRAO BẰNG VIỆC SỐNG TRUNG THÀNH

Thứ 4 Tuần XXXIII Thường Niên

(Kh 4,1-11; Lc 19,11-28)

Cuộc sống nơi trần thế là thời gian cho mỗi người làm triển nở và tăng lời nén bạc Chúa trao. Với muôn màu muôn vẻ, bằng trăm phương nghìn cách làm triển nở nén bạc đó, nhưng ở đây một cách tốt và hữu hiệu mà thánh sử Luca đã hé mở đó là “sống trung tín”. Bởi chưng, “khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành” (Lc 19,17). Thế thì, chúng ta sống trung thành ra sao và bằng cách nào để triển nở nén bạc Chúa trao?

Sống trung thành với Chúa là làm triển nở và sinh lợi nén bạc Chúa trao. Do đó, nếu muốn làm triển nở nén bạc Chúa trao thì hãy sống trung thành. Bởi lẽ, Thiên Chúa là Đấng Tín Trung mời gọi chúng ta luôn sống trung tín. Sống trung thành ngang qua việc sinh lợi nén bạc Chúa trao. Nhờ đó, Nước Chúa mau trị đến và ý Chúa được thể hiện. Do đó, suy phục quyền Thiên Chúa trong sự trung thành sử dụng nén bạc Chúa trao, bởi vì ai trung tín trong việc rất nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. Quả vậy, “Thiên Chúa là nguồn mạch mọi chân lý” và Ngài là “Đấng Chân Thật” (Rm 3,4). Là môn đệ Đức Ki-tô, chúng ta được mời gọi sống và làm chứng cho sự thật, vì chỉ có “sự thật mới giải thoát chúng ta” (x. Ga 8,32). Có thế, chúng ta mới cùng thần thánh ca ngợi và tôn vinh: “lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên” (Kh 4,11).

Một thời đại đang bị đảo lộn, vàng thau lẫn lộn; sự giả dối đang len lỏi và lan tràn khắp nơi. Thì “việc trung thành tuân giữ các lời đã hứa với Thiên Chúa chứng tỏ sự tôn trọng đối với uy linh Thiên Chúa và đối với tình yêu dâng lên Thiên Chúa hằng trung tín” (SGL số 2101) càng thúc bách và mời gọi mọi người hãy sống trung thành và làm chứng cho sự thật. Nhờ đó, mỗi người cũng sẽ nhận được lời chúc phúc của Chúa: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành”. Quả thế, “sự tử đạo là việc làm chứng cao cả nhất cho chân lý đức tin” (SGL số 2506). Bởi vì, “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).

Như nhà Vịnh Gia đã nói: “căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm” (Tv 119,160). Do đó, chúng ta có thể một cách hoàn toàn tin tưởng, phó mình cho sự thật và sự trung tín của lời Ngài trong mọi sự qua việc sống trung thành với Ngài. Để rồi, tất cả mọi người đều đồng thanh tung hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến” (Kh 4,8). Xin tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa và “xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời!” (Kh 5,13). Nhìn lại bản thân đã bao lần thất trung với Chúa thế mà Chúa vẫn yêu thương và thứ tha. Bởi chưng, khi Chúa thương xót và thứ tha cho con, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, xin cảm tạ và tôn vinh Chúa đến muôn đời. 

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết đáp lại tình thương Chúa bằng việc sống trung thành với Chúa trong mọi sự như lời tổng nguyện của tuần lễ XXXIII thường niên: “Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa”. Có như thế chúng con mới được hưởng trọn niềm vui hạnh phúc bên Chúa mãi mãi.      

FM. Gregorio Đỗ Thường Toàn

You May Also Like

Trả lời

X