TƯỞNG NIỆM CÁC ĐAN SĨ GIỮ LUẬT BIỂN ĐỨC ĐÃ QUA ĐỜI

SUY NIỆM THỨ 7 TUẦN XXXII

LC 23, 33, 39-43

Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiêng đàng

  1. Bối cảnh:

Vào một buổi chiều năm xưa, cả bầu trời u ám ảm đạm, phớt nhạt mầu tím. Trên đồi Calvê, ba người bị hành hình trên thập tự, đó là Đức Giêsu Nazareth và hai tên gian phi, trước một đám đông thuộc mọi thành phần cả đạo lẫn đời.

Đa số dân chúng đứng nhìn, các thủ lãnh dân Do thái thì buông lời nhạo báng; bọn lính thì chế giễu Đức Giêsu, còn một nhóm nhỏ phụ nữ bùi ngùi thổn thức đau buồn đẫm lệ, trong đó có Đức Maria Thân mẫu Ngài, cùng với người môn đệ thân tín Gioan và Maria Madalena, họ đã từng theo Ngài suốt hành trình dương khó mãi đến chốn này! Tất cả mọi người đang đối diện với một sự kiện ngổn ngang nỗi niềm tương tư.

Riêng tên gian phi bị treo trên cây thập tự ở phía bên trái Ngài thì lên tiếng nhục mạ Ngài: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với, nhưng tên kia ở bên phải Ngài mắng lại nói: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái” (Lc 23, 39-41).

  1. Suy niệm:

Người tử tội ở bên phải này đã nhận ra cuộc đời và hành vi tội lỗi của mình, xứng với hình phạt đang chịu, anh bắt đầu sám hối ăn năn, nhìn nhận mọi tội lỗi mình đã phạm bấy lâu, đồng thời anh cũng nhìn ra Đức Giêsu là Đấng vô tội, chí thánh chí tôn! Nghĩa là dưới dáng vẻ của một tử tội như anh, và anh đã khám phá ra được ở trong Ngài có một vẻ đẹp thâm sâu của một Đấng thánh thiện, hoàn toàn vô tội: “Ông này đâu có làm điều gì trái”. Vả lại, nơi thân xác đang chết dần của Ngài, anh cũng đã khám phá được nguồn sống mãnh liệt và vô biên của Đấng Hằng Sống, đồng thời anh đã hoàn toàn tin nhận Ngài và từ bước đầu niềm tin đó, anh đã tiến dần đến đức tin mãnh liệt để rồi anh hoàn toàn tín thác và cậy trông vào Ngài, khi anh thân thưa: “Ông Giêsu ơi! Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi” (Lc 23, 43).

Một lời cầu xin thật đơn sơ khiêm tốn nhưng đầy tín thác và chứa chan hy vọng, khiến Đức Giêsu cũng đã quảng đại ban một lời hứa chắc nịch: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng”.

Ôi lạy Chúa Giêsu, Ngài giàu lòng thương xót biết bao, vĩ đại biết bao! Trong khi người đời độc ác đã hành hạ, lên án bất công cùng với những lời xỉ vả, nhạo báng, khinh dể chê cười, thì Chúa đã thân thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23-34).

Còn tên tử tội sám hối, chỉ xin một lời khiêm hạ đơn thành vắn tắt: “Xin nhớ đến tôi” thì Chúa đã cho anh được toại nguyện là ở với Chúa trên Thiên Đàng! Thật sung sướng và hạnh phúc biết bao cho kẻ hằng trông cậy vào Chúa!

Lạy Chúa, hôm nay toàn dòng Xitô chúng con tưởng niệm và dâng lễ cầu cho các anh chị em đan sĩ giữ Tu luật Biển Đức đã ly trần, cúi xin Chúa, nhờ máu châu báu của con Chúa, đã đổ ra trong cuộc thương khó cùng với cái chết khổ nhục trên thập giá, đang được tái diễn trên bàn thờ hy tế này, đoái thương cho hết thảy anh, chị, em đan sĩ chúng con đã ly trần được ở với Chúa trên thiên đàng. Amen.

LM PHÊ RÔ KHOA-LÊ TRỌNG NGỌC

You May Also Like

Trả lời

X