SA TAN

CHÚA NHẬT TUẦN XXII, MÙA THƯỜNG NIÊN (Mt 16,21-27):

Trong cuộc sống có những lúc người ta thường mắng yêu nhau: “Đồ quỉ sứ!” Mắng chửi nhau: con quỉ cái! Thằng quỉ đó… quỉ ở đây chính là Xa-tan. Vậy Xa-tan thực chất là gì?

Ở đoạn Tin Mừng trước, khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Ông Phêrô đã thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Nhưng đó không phải là lời đáp trả do sự hiểu biết của ông mà do Chúa Cha mặc khải cho. Vì ông nói ma ông chẳng hiểu gì. Bằng chứng là ngay sau đó Chúa Giêsu đã khiển trách ông là Xa-tan khi Ngài tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất rằng: “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kì mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết rồi ngày thứ ba sẽ chỗi dậy” thì ông Phêrô liền kêu Người ra và nói: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Và Đức Giêsu đã quay lại bảo ông: “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Xa-tan là kẻ cám dỗ, là tên cản đường, không cho Đức Giêsu hoàn thành sứ mạng cứu thế của Người. Nó cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa, trong Vườn Cây Dầu và trên thập giá nhưng Chúa Giêsu đã vượt qua tất cả để đi trọn con đường mà Chúa Cha đã định.

Ngày nay khi nói đến Xa-tan hay ma quỉ thì có hai xu hướng. Xu hướng 1: bị ám ảnh bởi ma quỉ, cái gì cũng đổi thừa cho ma quỉ làm; xu hướng 2: không tin vào sự hiện hữu của ma quỉ, vì vậy sẽ không có hoả ngục và hệ luỵ là người ta có thể làm bất kỳ điều xấu nào. Đó cũng là điều Đức Thánh Cha cảnh bảo mọi người trong xã hội ngày nay. Cả hai xu hướng đều không tốt. Vậy ma quỷ có tồn tại không?

Trong Tin Mừng, nhiều lần Chúa Giêsu đã cho ta thấy ma quỉ là thế lực có thật, Người đã nhiều lần trừ quỉ cho dân chúng và nó cũng đã cám dỗ Ngài nhiều lần.

Ngày nay ma quỉ không trực tiếp hiện ra để cám dỗ chúng ta nhưng nó thâm nhập vào trong tâm trí của chúng ta, cảm dỗ ta trong tư tưởng, lời nói và hành động. Có những việc ta làm tưởng chừng như đạo đức, thánh thiện nhưng đằng sau đó ẩn chứa một điều gì khác. Mục đích cuối cùng của Xa-tan là kéo chúng ta xa rời ân sủng Chúa, xa rời Thiên Chúa để ta dần dần thuộc về nó.

Lạy Chúa Giêsu, thánh Phêrô hôm nay đã cản đường Chúa khiến Chúa mắng ông là Xa-tan. Trong cuộc sống nhiều lúc vô tình hay cố ý chúng con cũng có thể trở thành những Xa-tan cản đường người anh chị em của mình đến với Chúa qua những việc làm chưa tốt của chúng con. Có khi chúng con thấy người khác làm điều tốt thì lại mỉa mai cho là đồ đạo đức giả. Xin cho chúng con biết dùng Lời Chúa, biết tựa nương vào Chúa khi bị thử thách và cám dỗ, để chúng con kín múc được ân sủng và sức mạnh của Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa để đổi mới cuộc đời mình thay vì nghe theo những cám dỗ của xác thịt, của ma quỉ để ngày càng xa rời ân sủng Chúa và rời xa Chúa.

Thanh Phong

You May Also Like

Trả lời

X